Kiến thức về HIV/AIDS

Tập hợp các bài viết liên quan đến kiến thức về HIV/AIDS, STI, PrEP và các dịch vụ khác.

Thuốc PrEP – Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Thuốc PrEP – Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV, là sử dụng thuốc kháng virut HIV (ARV) để dự phòng lây nhiễm HIV cho người chưa nhiễm HIV nhưng có các hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Thuốc PrEP cần được uống một viên mỗi ngày vào cùng một thời …

Thuốc PrEP – Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV Đọc tiếp »

Thuốc PrEP – Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV
Scroll to Top